20 december 2023

Business Controller gezocht voor | Dokter Drenthe

‘Jouw expertise is essentieel voor toekomstbestendige huisartsenzorg’

Esther Kunst, Geertje Speelman en Jaco van Pieterson zijn Business Controller bij Dokter Drenthe. Met elk een eigen aandachtsgebied ondersteunen zij niet alleen de interne organisatie, maar ook de Drentse huisartsen. Om het team te completeren is er ruimte voor een vierde Controller die zich vooral richt op stichting Dokter Drenthe. Het drietal zoomt hieronder in op de zwaartepunten van de rol, wat de uitdagingen op de afdeling zijn en waarom Dokter Drenthe zo’n aantrekkelijke werkgever is.

Met name Geertje en Jaco lopen al even mee binnen Dokter Drenthe, een organisatie die huisartsen in Drenthe helpt om 24 uur per dag en zeven dagen per week zorg te waarborgen. Geertje: “Ik ben bijna tien jaar in dienst. Mijn aandachtsgebied als Controller ligt vooral bij Dokter Drenthe B.V. en de projecten van Dokter Drenthe Innovatie. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de salarisadministratie en het functioneel beheer.” Jaco is inmiddels zes-en-half jaar aan Dokter Drenthe verbonden. Jaco over zijn functie: “Mijn aandachtsgebied is Informatisering & Automatisering. Vanuit I&A verzorg ik de control van de IT-kosten. Ik beheer de AFAS-autorisaties en richt mij als functionaris gegevensbescherming op het onderwerp privacy.” Esther is anderhalf jaar in dienst en heeft als Controller een belangrijke rol richting RvC en RvB. Esther: “Ik heb de BV Innovatie als scope, verzorg de projectrapportages en ben contactpersoon voor de RVC en RVB qua communicatie en rapportages. Daarnaast ben ik betrokken bij de accountantscontrole,.”

Veelzijdige rol

‘Jouw expertise is essentieel voor toekomstbestendige huisartsenzorg’

Met Assen als standplaats en ruim 60 werknemers op kantoor, werken er ongeveer 150 collega’s op de vier verschillende huisartsenspoedposten. Zoals genoemd krijgt de nog te werven Business Controller de stichting als werkgebied. “Het gaat om de volledige planning en control cyclus van dat domein”, gaat Jaco verder, “waarbij je als Business Controller niet alleen cijfermatig opereert, maar ook de business moet snappen en hierin moet meedenken. Om toekomstbestendig te zijn en blijven moet je relevante trends en ontwikkelingen bijhouden en weten wat impact heeft op de financieringen.” In deze veelzijdige rol stem je de begrotingen af met de RvB en zorgverzekeraar, inclusief communicatie erna met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Je rapporteert periodiek aan de zorgverzekeraar en (intern) aan de RvC en RvB, inclusief analyse en toelichting. Geertje aanvullend: “We worden direct aangestuurd door een lid van de RvB, al zijn we te omschrijven als een zelfsturend team. En ondanks dat we elk een eigen aandachtsgebied hebben, is er veel overlap. De nodige werkzaamheden raken elkaar, waardoor we met regelmaat samenwerken.”

‘Je krijgt veel vrijheid in het op jouw manier invullen van deze controlfunctie’

Samenwerken

In eerdergenoemde samenwerking zullen Esther en de nieuwe Business Controller elkaar vinden in diverse rapportagevraagstukken. Esther: “Dat uit zich in het bespreken van de kwartaalrapportages, maar richting projectleiders ook in het doornemen en opstellen van de projectrapportages. Daarnaast zullen we rondom de accountantscontrole beide stukken aanleveren. Ik vanuit de BV en de nieuwe collega vanuit de stichting.” Voor Jaco geldt dat er afstemming zal zijn in het (af)sluiten van diverse grootboekrekeningen. Wat Geertje betreft zal dat gelden voor de payrollfinanciën die logischerwijs een relatie hebben met de huisartsposten waar al deze collega’s werkzaam zijn. Jaco: “Verder hebben we drie collega’s die verantwoordelijk zijn voor de debiteuren en crediteuren. Eén daarvan verricht werkzaamheden voor de stichting en zal hierin dus het meest samenwerken met de Business Controller.”

Grootste uitdagingen

Wat de stichting aangaat geeft Esther aan dat dit onderdeel vrij goed staat. De uitdaging zit meer aan de innovatiekant. “Rapportages moeten enerzijds uiteraard kloppen, maar daarnaast ook voldoen aan specifieke vragen vanuit de huisartsenposten. Wat dat betreft moet je als Business Controller in staat zijn om maatwerk te leveren”, aldus Esther. Geertje vult haar aan: “Naar projectleiders toe is het bijvoorbeeld belangrijk dat je weet waar de behoefte ligt. Op die manier kun je de projectenadministratie in AFAS Insite zo neerzetten dat de projectleiders krijgen waar ze om vragen. Verder krijg je de vrijheid om de functie op je eigen manier te bekleden, wel binnen bepaalde kaders natuurlijk. Naast je kerntaken is er ruimte om processen te verfijnen en uit te schrijven. We staan niet stil en vervelen ons nooit, maar dat moet je wel leuk vinden.” Jaco haakt hierin nog aan op de rol in verbeteringen: “Het helpt ons als de Controller in onze processen en systemen verder weet te kijken. We werken op een bepaalde manier, maar wellicht kan iets sneller, beter of slimmer. We koppelen nu een dashboard aan de jaarplannen, met daarin de uitdaging om dat zo consistent mogelijk uit te voeren. Als iemand hier ervaring mee heeft: graag. Datzelfde geldt voor projecten. Vanuit Dokter Drenthe Innovatie starten regelmatig nieuwe projecten, recent nog voor de MGZ. Daar zit je dan tevens aan tafel als Projectcontroller. Er is ruimte om een project op te starten, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies. Als iemand daar bedreven in is, is dat een plus.”

Snel kunnen schakelen

Op de vraag wat voor type collega goed bij het drietal en de organisatie zou passen en hoe Esther, Geertje en Jaco de sfeer en cultuur zouden typeren, ontstaat een fraaie dialoog. “Functie-inhoudelijk helpt het als je gemakkelijk kunt schakelen van een hoog, abstract niveau naar meer gedetailleerde werkzaamheden en vice versa. Op het ene moment heb je contact met de RvC, terwijl je erna een bepaalde afwijking in een rapportage moet uitzoeken. Je moet je kunnen aanpassen aan bepaalde situaties. Daarin moet je flexibel zijn. Verder is zelfredzaamheid belangrijk. Het zal in deze functie veel over de huisartsenposten zelf gaan, dus mocht er iets fout gaan dan is het zaak om dat te signaleren en erop in te spelen.” Geertje noemt daaropvolgend dat proactief zijn en kunnen mee- en vooruitdenken prettig is. “En naast Exelvaardigheid is kennis van of ervaring met Afas een pre”, aldus Esther.

Open en laagdrempelig

Dokter Drenthe wordt omschreven als een open, laagdrempelige werkgever. Esther: “De lijnen zijn kort, wat ik heel prettig vind. Iedereen is bij ons gelijk. Verder werken we actiegericht en ik houd van onze constructieve manier van vergaderen.” “Als de deuren dicht zijn zou dat een hele rare dag zijn”, gaat Jaco verder, “want je kunt bij iedereen terecht. Op het gebied van verandering of innovatie gebeurt er ook altijd wel wat, waar je overigens evenzo in gestimuleerd wordt. Heb je een idee of ergens een oplossing voor, dan horen we dat graag. Persoonlijke groei en ontwikkeling uit zich onder andere in het volgen van gerichte opleidingen. Ik heb recent een privacy-opleiding afgerond, terwijl Geertje en Esther hun kennis hebben weten te verbreden in respectievelijk payrollservices en AFAS.”

‘De deuren staan hier altijd open en iedereen is bij ons gelijk’

Geertje: “Ik werk al tien jaar voor Dokter Drenthe en merk dat er geen belemmering is in het pad dat je wilt bewandelen. Er zijn steeds nieuwe uitdagingen. En verder is alles uitstekend geregeld. Hybride werken wordt gestimuleerd, je krijgt een laptop, kunt een telefoon uitkiezen en de balans tussen werk en privé is goed, in dat laatste geval gedragen door het bestuur.” Jaco noemt vervolgens dat ze een eindejaarsuitkering krijgen en dat de reiskosten ruimer zijn dan de geldende CAO Huisartsenzorg. “En op jaarbasis is er genoeg ruimte om plezier met elkaar te maken. We hebben een feestcommissie die leuke uitjes organiseert en er zijn activiteiten vanuit de organisatie zoals Wie is de Mol? en een pubquiz met kerst. Als afdeling hebben we tevens budget om iets te organiseren, dus daar maken we ook gebruik van”, zegt Esther afrondend.

Ben je naar aanleiding van bovenstaande enthousiast geworden over de uitdagende en veelzijdige functie van Business Controller bij Dokter Drenthe? Klik hier om naar de volledige vacaturetekst te gaan. Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

Lees verder