10 juli 2024

Als Financial Controller kun je bij ons | het verschil maken’

‘Met elkaar, voor elkaar’, zo kopt het ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland, waarmee de woningcorporatie uit Sint Annaparochie wil benadrukken dat de relatie met bewoners van hun huurwoningen en andere belanghouders van grote waarde is. Samenwerken is ook een speerpunt binnen de afdeling Financiën. Wil je aan de slag met alle processen binnen de planning- en controlcyclus? En wil je – samen met twee directe collega’s – verantwoordelijk zijn voor onder meer het begrotingsproces, tussentijdse rapportages en het jaarrekeningtraject? Goed nieuws, want Wonen Noordwest Friesland zoekt een Financial Controller.

Met elkaar, voor elkaar

Haye Struiksma (Manager Financiën, Informatievoorziening & Administratie) en Folkert Hiemstra (Financial Controller) geven een kijkje in de keuken van Wonen Noordwest Friesland (Wonen NWF). En keukens genoeg, aangezien Wonen NWF huisvesting biedt aan huurders van circa 4.000 woningen in het noordwesten van Friesland. In de beleidsplannen en koers van de organisatie is een duidelijke richting merkbaar, waarbij begrippen als het gesprek aangaan, samenwerken, duurzaamheid, klantgerichtheid en de financiën op orde hebben een rode draad vormen. Begrippen die niet alleen richting de klant, maar ook binnen de organisatie gelden. Struiksma – die acht collega’s (waaronder de Financial Controllers) aanstuurt – hierover: “Als organisatie willen we uiteraard de juiste dingen doen voor onze huurders. Klantgerichtheid is daarin essentieel, iets wat je binnen Wonen Noordwest Friesland ook merkt. We doen het samen. Uiteindelijk heb je elkaar ook nodig om ergens te komen, om resultaten te behalen.” Hiemstra beaamt dat. “Er hangt een gemoedelijke sfeer”, gaat hij verder, “waarbij we onze krachten bundelen. Op financieel vlak bijvoorbeeld met de rapportages, begroting en jaarrekening.”

Ruimte voor eigen inbreng

Dat samenwerken en elkaar weten te vinden cruciaal is in de functie van Financial Controller blijkt uit het feit dat er naast de huidige twee Financial Controllers een derde collega wordt gezocht. Het zwaartepunt in de rol van Financial Controller is helder. Hiemstra: “De kern van het werk bestaat uit het opstellen van de begroting, het verstrekken van tussentijdse rapportages en het volledige jaarrekeningtraject. Hier werken we met elkaar aan, al hebben we elk onze specialismes. We willen echter meer generalist dan specialist zijn, zodat we elkaars werk ook kunnen overnemen als dat moet.”

De wereld om ons heen is aan verandering onderhevig, onder andere qua digitalisering en automatisering. Het is belangrijk om de blik vooruit te hebben. Ageren in plaats van reageren. Zo kunnen we nóg klantgerichter werken.

Struiksma, manager vanaf 2010, geeft aan dat er naast een aantal vaste taken ruimte is voor eigen inbreng en initiatieven. “De jaarrekening binnen een corporatie is doorgaans een complex geheel, waar de nog aan te nemen Financial Controller een belangrijke rol in gaat spelen. We zoeken iemand die ervaring heeft met het opstellen ervan, idealiter vanuit een accountancy-achtergrond. Als diegene ook ervaring heeft met werken binnen een corporatie is dat een pluspunt. Los daarvan krijg je in deze brede financiële rol de kans om je kennis en ervaring om te zetten in projecten die Wonen NWF verder helpen, met name gericht op de toekomst. Automatisering en digitalisering staat hoog op onze agenda. Net als het verbeteren van onze processen, waar we overigens al continu mee bezig zijn.”

Afdelingsoverstijgend werken

Wat belangrijke ontwikkelingen als automatisering en digitalisering betreft is het niet zo dat één en ander in de kinderschoenen staat binnen Wonen NWF. Struiksma: “Er loopt moment een project met een externe partij die ons ondersteunt in de verdere ontwikkeling van dashboards met Power BI, een tool waarmee we data visualiseren en behapbaar maken. Onder meer via de handige dashboards kunnen we richting het management, maar óók voor de onderliggende teams en medewerkers inzichtelijk maken hoe we ervoor staan, bijvoorbeeld qua financiën, facturatie, incasso’s en verhuur.” Ook Hiemstra merkt op dat het werken met BI een positieve invloed kan hebben op zijn rol als Financial Controller. “Zo kunnen we collega’s van de afdeling Verhuur of Vastgoed snel en gemakkelijk inzicht geven in relevante informatie. We geven real time respons op vragen als: waar staan op incassogebied saldi open? Welke woningen staan leeg of komen op korte termijn leeg te staan? Het helpt ons als organisatie verder in de dienstverlening naar onze huurders.”

“Op dit moment ben ik nog bezig met het afronden van de jaarrekening. Daarnaast werk ik aan een update van de meerjarenbegroting, zodat we beter inzichtelijk hebben hoe we ervoor staan. Tussendoor komen er vaak diverse ad hoc werkzaamheden voorbij, zoals vragen van andere afdelingen, het uitdraaien van een overzicht of rapport, een interne controle of een collega die vraagt of ik ergens over wil meedenken. Deze week kreeg ik een adviesvraag vanuit de afdeling Vastgoed, over het eventueel overnemen van woningen en de financiën die daarmee gemoeid gaan. Dat maakt het werk leuk en afwisselend.”

Folkert Hiemstra (Financial Controller) over een gemiddelde werkweek

Maatschappelijke impact

Het samenwerken met en verder helpen van andere afdelingen binnen Wonen NWF is inherent aan eerdergenoemde kop uit het ondernemingsplan: ‘Met elkaar, voor elkaar’. Dat maatschappelijke aspect was voor Hiemstra een trigger om te solliciteren midden vorig jaar. Hiemstra: “Hoe beter wij de zaken als financiële afdeling voor elkaar hebben, des te groter is onze impact op andere afdelingen. BI-tooling, procesverbeteringen, de financiën op orde hebben; alles draagt uiteindelijk bij aan het verder helpen van zowel Wonen NWF als onze klanten, zoals huurders en woningzoekenden. Als team werken we daar elke dag hard aan. We verenigen onze krachten, overleggen regelmatig en stemmen werkzaamheden af. De nieuwe Financial Controller moet het prettig vinden om samen ergens aan te werken, maar moet ook in staat zijn om zijn kennis en ervaring op het gebied van accountancy te delen. Zo tillen we elkaar naar een hoger niveau.”

Beide heren zijn het erover eens dat je in de rol van Financial Controller een brede bedrijfseconomische functie gaat bekleden. Struiksma: “Je hebt een leningportefeuille, waarbij op het gebied van treasury allerlei zaken komen kijken. Je bent bezig met vastgoedsturing en assetmanagement, maar ook met kostenbeheersing en waarderingsvraagstukken. En dat in een sector met maatschappelijke impact, waarbij je echt iets voor huurders kunt betekenen.” Competenties en vaardigheden die helpen om de functie optimaal uit te voeren zijn samenwerkend vermogen, goed kunnen plannen en organiseren, een duidelijke manier van communiceren hebben en analytisch sterk zijn. Volgens Hiemstra helpt het ook om af en toe even uit de materie te stappen. “Eruit stappen, overstijgend denken en met een frisse blik naar de zaken kijken. Een helikopterview, dat zou een mooie eigenschap zijn.”

Het vastgoed is ons bezit, onze inkomstenbron. Richting toekomst moeten we daar duurzaam mee omgaan. We moeten meegaan met de tijd en toekomstbestendig zijn. Het helpt ons verder als je daarin integraal kunt kijken en denken.

Goede voorwaarden

Werken bij Wonen NWF betekent dat je te maken hebt met meer dan prima arbeidsvoorwaarden. De CAO Woondiensten staat te boek als gunstig, met onder meer een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Naast dit budget biedt Wonen NWF je diverse kansen op het gebied van persoonlijke groei middels opleidingen en trainingen. Struiksma: “Persoonlijke ontwikkeling vind ik erg belangrijk, dus dat stimuleer ik zeker.” Hiemstra noemt ook de mogelijkheid tot hybride werken. “Ik werk gemiddeld twee dagen per week thuis en drie dagen op kantoor. Dat laatste is uiteraard belangrijk om verbinding met collega’s te houden. Je krijgt overigens budget om een thuiswerkplek in te richten. Daarnaast is er aandacht voor het groepsproces, bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfs- of afdelingsuitjes.” Struiksma afsluitend: “Als je goed gedijt bij een persoonlijke, informele cultuur, dan zit je hier goed. We zijn binnen Wonen NWF met elkaar begaan en staan voor elkaar klaar. Verder sluit ik me aan bij Folkert. Thuiswerken is een optie, al worden er op kantoor tevens diverse aanpassingen gedaan om het werkplezier te verhogen. We hebben open ruimtes waar je prettig werkt en flexplekken waar je met je gekregen laptop en telefoon altijd kunt aanschuiven.”

Klinkt goed hè? Enthousiast geworden? Klik dan hier om naar de vacature van Financial Controller te gaan. We zien je reactie graag tegemoet!

Lees verder