09 juli 2024

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zoekt een | Concern Controller

We zijn klaar voor de volgende stap, waar de concern controller een belangrijke rol in gaat spelen.

Binnen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is momenteel ruimte voor een ervaren concern controller. Heb jij bestuurlijke, politieke voelsprieten en wil je graag een bijdrage leveren aan een organisatie met een groot maatschappelijk belang? Lees dan snel verder, want hieronder zoomen Pieter Paul van de Wal (manager bedrijfsvoering) en Wynand Jetten (business controller) in op deze brede en uitdagende rol.

Werken bij ODRA staat garant voor een baan met maatschappelijke impact. ODRA behandelt voor tien gemeenten en de provincie Gelderland de aanvragen voor omgevingsvergunningen en voert taken uit op het gebied van handhaving en toezicht. Wie controleert de grond waarop kinderen spelen en opgroeien? Dat de sloop of bouw van een pand veilig verloopt? Wie komt in actie bij herrie of overlast? En meet of de lucht die we inademen wel echt schoon is? Welkom bij ODRA, waar samen wordt gewerkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Als concern controller werk je hier indirect aan mee, aangezien je je onder meer richt op het in control houden van de organisatie.

Even voorstellen

Manager bedrijfsvoering Pieter Paul van de Wal en business controller Wynand Jetten stellen zichzelf voor. “Ik stuur de afdeling bedrijfsvoering aan”, begint Pieter Paul, “waar vier clusters onder vallen, waaronder finance & control. Met het vertrek van twee collega’s voor wie het pensioen nadert, is ruimte ontstaan voor de komst van een nieuwe business controller en een concern controller.” Wynand Jetten is sinds september 2023 in dienst bij ODRA. Met een bedrijfseconomische achtergrond en werkervaring binnen met name woningcoöperaties, maakte hij de switch naar business control. “In deze functie draait het onder andere om het bijstaan van onze partners en in- en externe klanten in de P&C-cyclus. Intern moet je denken aan het MT en de team- en projectleiders, extern gaat het om gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten.”

Maatschappelijk relevante omgeving

Pieter Paul en Wynand vinden het prettig dat ze naast hun uitdagende functie binnen ODRA voor een organisatie werken die maatschappelijk relevant is. “Achter de schermen zorgen wij ervoor dat onze collega’s aan de VTH-kant (VTH staat voor vergunningverlening, toezicht & handhaving, red.) hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zijlings zijn we dus betrokken bij het vormgeven aan een veilige en gezonde leefomgeving. De combinatie tussen mensen, processen en dienstverlening komt samen in een maatschappelijke omgeving, wat mij veel energie geeft”, aldus Wynand. ODRA is gevormd in 2013, toen de VTH-taken werden losgeweekt van de gemeente. Binnen ODRA werken 200 mensen, met daarnaast nog 60 op inhuurbasis. “We hebben een flinke groei doorgemaakt”, gaat Pieter Paul verder, “waarbij ik binnen bedrijfsvoering verantwoordelijk ben voor de aansturing van 40 collega’s. Ondanks dat we een jonge organisatie zijn, is de fase van pionieren voorbij. We zijn klaar voor een volgende stap, waarbij met name de borging van kennis, informatie en processen belangrijk is.”

Fotocredits: Ronald Smits

Je bent het financieel geweten van ODRA.

Positie Concern Controller

ODRA is output-gefinancierd en kent een zogeheten gemeenschappelijke regeling, wat betekent dat alle opdrachtgevers en partners van ODRA inspraak in het bestuur hebben. Pieter Paul: “Zij denken en beslissen mee, recent bijvoorbeeld in de komst van een nieuw ICT-systeem. Als concern controller heb je hierin een vertalende en adviserende rol, aangezien je business partner voor het bestuur en MT bent, maar ook de verbinder tussen strategie en financieel beleid. Je hebben binnen de financiën een spilfunctie en bent daarbij mede verantwoordelijk voor de financiële strategie en inhoudelijk goede informatievoorziening.” De concern controller valt overigens rechtstreeks onder de directie, die ernaast een kleine staf heeft.

Kartrekker

Als concern controller ben je inhoudelijk kartrekker van de P&C-cyclus, begroting en jaarrekening. Inhoudelijk maak je de doorvertaling ervan richting het bestuur. Je coördineert de totstandkoming van rapportages, meerjarenbegrotingen en budgetten. “Op bepaalde vlakken zou die verdeling nog anders kunnen worden, maar dat zal in de toekomst mede door de concern controller worden geanalyseerd“, aldus Peter Paul. Het finance & control team bestaat naast Wynand uit een business controller en twee interim controllers, waaronder één senior. Als business controller zoekt Wynand er een directe collega bij. De financiële administratie bestaat uit vier financieel medewerkers.

Projecten

ODRA zit momenteel in de overgang naar het gebruik van softwarepakket AFAS. Pieter Paul hierover: “We zijn 1 juni gestart met de implementatie van AFAS als onze nieuwe bedrijfsvoeringssysteem. Op 1 oktober gaan we proefdraaien en de livegang zal 1 januari 2025 zijn. Ik noemde al eerder dat de fase van pionieren voorbij is en dat we nu stappen voorwaarts kunnen gaan maken. De nieuwe concern controller gaat daar een belangrijke rol in spelen. In de toekomst krijgen we wellicht een andere financieringsstructuur. Met het bestuur zijn we bezig om op verschillende manieren te rapporteren over onze prestaties. Een integrale aanpak is hierin belangrijk, net als het verder automatiseren, digitaliseren en vereenvoudigen van onze processen.” “En in dat speelveld is een essentiële rol weggelegd voor de concern controller”, gaat Wynand verder, “zeker als het gaat om het slimmer, anders of beter doen van dingen.”

Als teamspeler moet je vanuit kennis en ervaring de regie pakken.

Spil strategie en beleid

Afrondend gaan Pieter Paul en Wynand in op het type concern controller dat binnen ODRA voor het gewenste verschil kan zorgen. “Je bent de financiële strateeg en spil tussen strategie en beleid, dus je moet het leuk vinden om je te bewegen in dat politieke spanningsveld. Verder werken er veel vakspecialisten binnen ODRA en als het moet kunnen we snel schakelen en iets optuigen. Inhoudelijk zijn we sterk”, aldus Wynand. Pieter Paul aanvullend: “Hij of zij moet makkelijk communiceren met alle lagen van de organisatie. We zoeken een teamspeler die vanuit kennis en ervaring de regie pakt. Bestuurlijk onderlegd zijn helpt daarbij. Kunnen schakelen, zicht hebben op wat speelt en een kritische luis in de pels zijn. Ook is een stuk risicomanagement van belang. Het maken van risicoanalyses op strategische beslissingen, maar tevens de vertaling maken naar een businesscase. Het is een mooie en uitdagende functie. Je bent echt het financieel geweten van ODRA.”

Werken bij ODRA in Arnhem betekent werken in een prachtig pand met goede akoestiek, veel groen om je heen, prettige lichtinval, een breed pallet aan kleuren en moderne, open werkplekken. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, goede ideeën worden gewaardeerd en collega’s helpen elkaar graag. ODRA is innovatief, verbetergericht en bestaat uit een sfeervolle club vol doeners en vakmensen. Enthousiast geworden op basis van bovenstaande? Klik hier om naar de vacaturetekst te gaan. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!

Interesse of vragen?

Directe interesse of heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem contact op met Business Manager Cris

Lees verder