13 december 2023

Professional on the job: Danjel Postma

Danjels opdracht bij National Oiwell Varco loopt bijna op zijn einde. Een gelegen moment om in gesprek te gaan met Danjel over zijn functie als Corporate Accountant en het werken bij Finanxe.

Danjel Postma is 32 jaar oud en woont in Sneek samen met zijn vriendin. Hij is te omschrijven als een gedreven professional die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Al bijna drie jaar is hij werkzaam bij Finanxe.

Leertraject

Die gedrevenheid was al aanwezig in zijn studietijd. Danjel deed tegelijkertijd met zijn opleiding Bedrijfseconomie ook nog de opleiding Accountancy, beide aan Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Nadat hij deze opleidingen succesvol heeft afgerond heeft is Danjel als assistent accountant in dienst getreden bij Alfa Registeraccountants. Tegelijkertijd begon hij met de pre-master Accountancy aan Nyenrode Business University. Na het afronden van zijn pre-master kon hij beginnen met de masteropleiding en ook deze rondde Danjel af. Erop terugkijkend ziet Danjel de combinatie van studeren en fulltime werken als erg druk maar ook leuk. “Ik heb het echt als iets positiefs ervaren en kijk er met een goed gevoel op terug.”

Danjel bij National Oilwell Varco

Inmiddels is Danjel alweer ruim anderhalf jaar bezig met zijn tweede opdracht. Deze opdracht vindt plaats bij National Oilwell Varco (NOV) in Coevorden, in de functie van Corporate Accountant. NOV is een beursgenoteerde Amerikaanse onderneming die over de hele wereld actief is. Op kantoor in Coevorden werkt Danjel in een klein team aan de administraties van veertien in Nederland gevestigde holdingmaatschappijen. “In eerste instantie was het de bedoeling dat ik mij ging richten op het voorbereiden en opstellen van jaarrekeningen, maar op de dag dat ik van start ging liep dit gelijk anders”, verteld Danjel. “Vanwege personele wijzigingen heb ik mij in de eerste acht maanden voornamelijk bezig gehouden met de dagelijkse gang van zaken rondom de administraties.” Hierbij was Danjel verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maandafsluiting, het opzetten van balansspecificaties en het doorbelasten van interne kosten. Uiteindelijk is met behulp van Finanxe een nieuwe vaste collega bij NOV in dienst getreden, waarna Danjel zich kon gaan richten op het jaarrekeningwerk. Inmiddels heeft Danjel ruim 35 verschillende jaarrekeningen gemaakt, zowel voor Nederlandse als buitenlandse entiteiten. “Het interessante hierbij is dat je te maken hebt met verschillende verslaggevingsstandaarden. De administraties zelf worden gevoerd volgens de Amerikaanse standaarden (US GAAP), terwijl de jaarrekeningen in Nederland moeten voldoen aan de Nederlandse standaarden (NL GAAP)." Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor het indienen van de belastingaangiftes, waarbij weer een andere verslaggevingsstandaard van toepassing is.”

Daarnaast vindt Danjel het interessant om te werken met verschillende valuta’s. “De meeste administraties worden gevoerd in euro’s en Amerikaanse dollars, maar ik heb ook ervaring opgedaan met administraties in diverse andere valuta’s”. Naast het jaarrekeningwerk heeft Danjel succesvol het audittraject van een buitenlandse NOV-onderneming georganiseerd, hierbij heeft hij zelf de cijfers voorbereid en de regie gevoerd over het proces. Hieronder viel ook de communicatie met de samenstellende accountant, de controlerende accountant en de interne Stakeholders bij NOV. “Dit was af en toe wel een uitdaging, aangezien de rapporten volledig in een andere taal dienden te worden opgesteld”. Inmiddels is de achterstand bij NOV grotendeels weggewerkt en kan Danjel zich gaan voorbereiden op de volgende opdracht, vanaf 19 februari is Danjel beschikbaar.

Kijkje in verschillende keukens

Door de jaren heen heeft Danjel veel ervaring opgedaan binnen verschillende kanten die de finance te bieden heeft. In zijn werkzaamheden als Assistent Accountant heeft hij zich gedurende een periode van vijf jaar voornamelijk beziggehouden met het uitvoeren van subsidie- interim- en eindejaarcontroles voor een breed scala aan verschillende klanten. Met name het controleren van complexe jaarrekeningposten vond hij hierbij het leukst om te doen. Ook de diversiteit tussen de klanten en werkzaamheden is iets wat Danjel altijd aan heeft gesproken. “Zo zat ik de ene week in een Fries dorp te lunchen tussen de bewoners van een verzorgingshuis en een week later verbleef ik in een hotel in Groenlo voor de controle van een grote afvalverwerker”. Aan deze periode heeft Danjel ook zijn nickname “Inspector Gadget” te danken. “Deze bijnaam kreeg ik ooit van de directeur, vanwege mijn creativiteit en vindingrijkheid” verteld Danjel met een grijns. Via een oud-collega is Danjel uiteindelijk bij Finanxe terecht gekomen. “Er was meteen een klik en ik voelde dat het goed zat, van daaruit ben ik de uitdaging aangegaan en heb de overstap gemaakt”. Zijn eerste opdracht via Finanxe heeft Danjel uitgevoerd bij Huhtamaki Nederland in Franeker, hier heeft hij een jaar lang als key-user Finance meegewerkt aan de implementatie van ERP-systeem Epicor.

Lees verder