04 juli 2024

Carola van Vilsteren over de samenwerking | met Finanxe

Je kunt als financial geen steken laten vallen, dus brede kennis van btw is essentieel.

Eind vorig jaar gaf Carola van Vilsteren, eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies, voor het eerst een (btw-)training aan finance professionals van Finanxe. Deze zeer goed verzorgde én ontvangen training heeft de kiem gelegd voor een verdere samenwerking. Als bevlogen onderneemster zoomt Carola in op btw als complex specialisme, de meerwaarde richting bedrijven, het lesgeven en de impact van veranderende wet- en regelgevingen.

Vanaf haar kantoor in Renkum en de Belgische badplaats Knokke werkt Carola van Vilsteren (55) samen met zes btw-specialisten. Tijdens de studie fiscaal recht raakte ze enthousiast over het vak. De studiebanken ruilde ze in voor gerichte werkervaring binnen EY en BDO, totdat ze het gevoel kreeg dat ze voor zichzelf moest beginnen. Carola over haar loopbaan: “Stiekem wilde ik naar de kunstacademie. Omdat die studie niet werd betaald, ben ik rechten gaan doen. ‘Want dat kan iedereen’, hoorde ik dan. Het beviel echter goed, zeker toen ik tijdens een stage op een btw- en accijnsafdeling werkte. Btw vond ik erg interessant, wat werd versterkt door een docent aan de universiteit die er bevlogen over kon praten. Na het afronden van de studie werd btw in het werkveld meteen mijn specialisme. Een beetje tegendraads, want vaak start je generalistisch en specialiseer je je erna. Bij EY was ik bij kleine stukjes van financiële vraagstukken betrokken en zag ik de klant weinig. Bij BDO werkte ik voor grotere klanten, wat beter bij mij paste. Toen klanten rechtstreeks vroegen of ik hun btw-zaken wilde oppakken, ben ik gaan nadenken om voor mezelf te beginnen. Dat is inmiddels ruim twintig jaar geleden.”

Kennismaking Finanxe

De kern van het werk van Carola bestaat uit het adviseren van bedrijven op het gebied van btw en het in kaart brengen van risico’s. Haar scope is echter breder, wat zich onder meer uit in het geven van cursussen en trainingen én het schrijven van boeken en artikelen. “Ik vind schrijven ontzettend leuk”, gaat Carola verder, “waarbij het maken van artikelen min of meer een zaterdagklusje is en ik de vakanties gebruik voor het schrijven van boeken. Daarnaast geef ik cursussen en trainingen. Vorig jaar werd ik benaderd door Finanxe om een training te geven over btw. Dat contact verliep meteen erg prettig. Finanxe bestaat uit een hele leuke groep mensen en dat merk je ook aan de leergierige finance professionals die zij bemiddelen. Aan een twintigtal daarvan heb ik training gegeven, waarbij de basis van btw centraal stond.”

We behandelen diverse casussen, wat erg nuttig en leerzaam is.

Casussen bespreken

Het nieuwe wetgevingspakket ViDa, de Europese KOR-regeling en de margeregeling; het zijn actuele btw-ontwikkelingen die Carola graag bespreekbaar maakt. Zo ook tijdens de training(en) voor Finanxe. Carola daarover: “Ik noemde al dat de basis van btw het uitgangspunt van de training is, waarbij het belangrijk is dat iedereen zoveel mogelijk op één lijn zit qua kennisniveau. Daar begin ik dus mee, om vervolgens klassikaal diverse casussen te behandelen. We nemen vraagstukken onder de loep vanuit mijn eigen praktijkervaring, maar de trainees krijgen op voorhand tevens de kans om kwesties in te brengen. Vanuit die veelal corresponderende casussen gaan we alle kanten op, met veel interactie. De meeste trainees werken voor grote bedrijven, waar veel gebeurt. De valkuilen van de margeregeling, het doorbelasten van kosten of concernproblematiek; we bespreken van alles. In december gaf ik de eerste training binnen Finanxe, wat ontzettend leuk en leerzaam was.”

Prinsjesdag

Naast het geven van trainingen gaat Carola als btw-specialist meer betekenen voor Finanxe, onder andere in kennisdeling en het maken van content. Zo ook na Prinsjesdag in september. “Dat is de drukste periode van het jaar”, gaat ze verder, “waarbij het op Prinsjesdag zelf vaak nachtwerk wordt. Met ons bedrijf zijn we betrokken bij diverse programma’s en uitzendingen, vooral om commentaar te geven. Als de stukken na de troonrede rond 16.00 uur verschijnen, is het zaak om alles in kaart te brengen.” Vaak weet ze al wat er naar buiten wordt gebracht, inherent aan de laatste ontwikkelingen. Zo is er binnen het nieuwe kabinet momenteel in hoofdlijnen al een akkoord op het afschaffen van het btw-tarief van 9 procent binnen onder meer cultuur, media, logies en sport.

Meerwaarde voor bedrijven

Het delen van haar kennis en specialisme heeft niet alleen een meerwaarde voor finance professionals, maar primair logischerwijs voor bedrijven. Hoe groot of klein een onderneming ook is, binnen het btw-speelveld liggen risico’s altijd op de loer. “Btw gaat steevast over geld. Als iets misgaat, kan het goed misgaan. Onder meer als er fouten zijn gemaakt in het berekenen van 21 procent btw over de marge. Een naheffingsaanslag kun je ondervangen door een quick scan uit te voeren. Veel bedrijven zijn onwetend. Ik breng risico’s in kaart en zorg voor de benodigde kennis en kunde, zodat de foutmarge minimaal is. Naast het behoeden voor fouten, denk ik graag mee met bedrijven over hoe ze kunnen besparen. Bijvoorbeeld binnen vastgoedtransacties, in de aan- en verkoop. Dit kan om grote bedragen gaan. Risicovermijding is een waardevol onderdeel van mijn vak, maar ervoor zorgen dat iemand er bij een vastgoedtransactie meer aan overhoud dan verwacht net zo. Het zijn leuke kanten van het werk.”

Als professional moet je alle uitzonderingen weten om conclusies te kunnen trekken.

Complexiteit

De risico’s binnen het eerdergenoemde speelveld van btw hebben tevens met de complexiteit ervan te maken. Dat heeft vooral met alle uitzonderingen te maken. “En die uitzonderingen moet je eigenlijk allemaal weten als finance professional, wil je op het goede spoor zitten en tot juiste conclusies komen. Veel bedrijven worstelen met die uitzonderingen. Als financial kun je hierin het verschil maken, want btw zal in de toekomst niet snel minder complex worden. In btw is de wet- en regelgeving vaak aan verandering onderhevig. De kans bestaat dat de afschaf van het verlaagde btw-tarief al ingaat vanaf 2026. Ook de ViDa, wat voor modernisering van het btw-stelstel staat, zal grote impact hebben. Dat voorstel is uitgesteld naar 2030, maar zal op den duur flinke gevolgen hebben”, zegt Carola.

Tips voor professionals

Om als finance professional van Finanxe op de hoogte te zijn van het laatste btw-nieuws en de belangrijkste trends en ontwikkelingen, is het aan te raden om Carola te volgen. Ze is erg actief op LinkedIn en daarnaast met haar onderneming Van Vilsteren BTW Advies te volgen op Twitter en Facebook. “Wij houden alle relevante rechtspraken in Nederland en Europa in te gaten, net als het Ministerie van Financiën en de Europese Commissie, waar de ViDa vandaan komt. Finance professionals kunnen mij volgen, zodat ze geen actualiteiten missen. Als financial kun je geen steken laten vallen, dus brede kennis van btw is essentieel. Je moet inspelen op datgeen wat er speelt, zodat de onderneming waar je voor werkt zo weinig mogelijk risico’s loopt”, aldus Carola afrondend.

Lees verder