29 maart 2023

Waterschap Zuiderzeeland zoekt Financieel | Beleidsadviseurs

We gingen in gesprek Arjan Kraster, Teammanager Financiën bij Waterschap Zuiderzeeland -. Hij vertelt hoe het is om op de bodem van de vroegere Zuiderzee te werken. En over hoe het is om in een omgeving te werken die voortdurend verandert - maatschappelijk, wettelijk én klimatologisch. 

Wat doet Waterschap Zuiderzeeland?

“Waterschap Zuiderzeeland is de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor veiligheid (waterkeringstaak) en voldoende (waterbeheer taak) en schoon water (waterkwaliteitstaak). Dat doen wij in samenwerking met gemeenten, provincies, natuurorganisaties, andere waterschappen, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers.

Werken bij Waterschap Zuiderzeeland betekent dus eigenlijk werken aan schoon en voldoende water. En ervoor zorgen dat mensen in veiligheid kunnen leven, in onze steden en op het platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ons werkgebied bevindt zich namelijk op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Daarom zijn we dagelijks direct en indirect bezig met water. Van zuiveringstechnicus tot bestuurder en van dijkopzichter tot adviseur.”

Wat ons drijft? Dat niet alleen onze generatie droge voeten heeft, maar onze kinderen en kleinkinderen ook.

De cultuur

"Je moet je voorstellen dat binnen het waterschap ongeveer 50% van de medewerkers uitvoerende vaktechnische werkzaamheden doet en 50% van de medewerkers (beleids)ondersteunend werk. Veel medewerkers zijn erg pragmatisch ingesteld. Innovatieve ideeën en zaken die we deze week bedenken voeren we ook zo snel mogelijk  uit, dat is heel kenmerkend voor Waterschap Zuiderzeeland. Dat geeft een bepaalde dynamiek, dat is gaaf. Binnen Zuiderzeeland is er veel ruimte voor ‘persoonlijke’ ontwikkeling en interne mobiliteit, er is een fijne sfeer waarin er prettig wordt samengewerkt aan een resultaat. 

Wij zijn gewend flexibel te werken. Dat betekent dat we ons werk niet altijd op dezelfde plek of op vaste tijden doen. De indeling van onze kantoren maakt het mogelijk om bewust te kiezen in waar, wanneer en met wie we samenwerken.

En nu zijn jullie op zoek naar twee nieuwe collega's, wat kunnen jullie daarover vertellen?

“Dat klopt, we zoeken niet één maar twee financieel adviseurs i.v.m. een vertrek en een interne verschuiving”. Het totale team bestaat uit 7 financieel adviseurs ’waarvan 2 posities vacant zijn. Belangrijke thema’s zijn o.a. dijkversterkingen, verduurzaming en innovatie. Als financieel adviseur stel jij in deze projectteams de financiële vragen over uren, mensen, uitvoering en noem maar op”. Dit doe je deels vanuit je financiële achtergrond en kennis, maar ook vanuit logisch beredeneren en ervaring”. Vervolgens neem je de financiële paragraaf in de beleidsnota voor je rekening. Ook adviseer je vanuit deze rol bepaalde interne afdelingen, de reguliere P&C cyclus. Kortom, een heel afwisselende rol.

Over het team: “Het team bestaat uit 16 collega’s, opgesplitst in financiële administratie en financieel advies. Met dit team heb je veelvuldig contact en dinsdag is onze vaste kantoor dag.” Vanuit deze rol heb je ook veel contact met andere afdelingen, rondom de projecten waar jij mee bezig bent. Dit maakt de functie erg dynamisch. De sfeer en cultuur binnen het waterschap is heel gemoedelijk en behulpzaam, soms bijna familiair. Er wordt vanuit een actieve pv veel georganiseerd. Een heel fijne sfeer in de organisatie met mooie inhoudelijke uitdagingen. 

Klik hier voor de vacature.

Lees verder