29 mei 2024

Zorggroep Oosterlengte Zoekt een | Business Controller

Samen geven we invulling aan passende ondersteuning aan mensen in Oost-Groningen in een kwetsbare fase van hun leven. Dat is de missie van Oosterlengte. Dit doen ze door aansluiting te vinden bij wie de ander is. De kernwaarden die daarbij horen zijn deskundigheid, eigenaarschap, verbinding en aandacht. Het zijn waarden die ook leidend zijn binnen het team van business controllers, waar Wilke Zijlstra teamleider van is. Op zijn afdeling is momenteel ruimte voor een ervaren business controller.

“We hebben een gezamenlijke drive om mooie dingen te doen en bouwen.”
Wilke Zijlstra

Oosterlengte biedt ondersteuning bij cliënten thuis en in elf verpleeghuizen in regio Oost-Groningen. Dagelijks werken bijna tweeduizend collega’s hard om mensen in een kwetsbare fase van hun leven te helpen. In het team Business Control van Wilke Zijlstra kun jij je steentje bijdragen aan het realiseren van de missie van Oosterlengte, aangezien er behoefte is aan een extra business controller. “Ik ben teamleider van Team Business Control. Momenteel bestaat het team, naast mijzelf, uit twee business controllers. Met de komst van een vierde collega zijn we compleet en kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen”, begint Wilke.

Senioriteit

Het zwaartepunt van de functie betreft het zorgdragen voor gedegen sturings- en managementinformatie. Wilke verwacht daarin van de nog aan te nemen collega een bepaalde mate van senioriteit. “Onze nieuwe collega is in staat om voor de verdere ontwikkeling van onze tools te zorgen”, continueert Wilke, “aangezien we aan de vooravond staan om meer met BI Tooling te doen. Daar hebben we nog een slag te maken. Ik verwacht dat onze junior business controller, die overigens net is gestart, zich meer bezighoudt met de technische kant van BI Tooling. Het bouwen dus. Als nieuwe collega ga je voor de doorontwikkeling en de grote lijnen zorgen, maar ben je ook in staat om de technische aspecten te doorgronden en onze junior Business Controller daarin te ondersteunen. In dat proces ben je tevens gesprekspartner voor de budgethouders.” Wilke geeft aan dat er met name wordt geschakeld met de vier regiomanagers binnen Oosterlengte, die op hun beurt een aantal regieverpleegkundigen onder zich hebben. De regieverpleegkundigen geven leiding aan een locatie of afdeling. “Wij helpen de organisatie in control te blijven, door in gesprek te zijn met budgethouders en door met een bedrijfskundige bril mee te kijken naar de balans tussen financiën en kwaliteit van zorg.”

“De business controller zorgt voor de verdere ontwikkeling van onze sturingsinformatie en is gesprekspartner van budgethouders op het gebied van bedrijfsvoering.”

Samenwerken binnen zelfstandige rol

Het kan wat tegenstrijdig klinken, maar autonomie en samenwerken zijn essentiële elementen in het team van Wilke. “Als business controller heb je een zelfstandige rol. Je bent zelfstandig in het uitvoeren van je taken, waarin ik me als teamleider verantwoordelijk voel voor de juiste ondersteuning. Los van eerdergenoemde autonomie zijn we een kleine afdeling, waardoor alle resultaten teamresultaten zijn. En als er urgentie is, verenigen we onze krachten en lossen het samen op. Enerzijds is eigenaarschap – één van onze kernwaarden – een belangrijk kenmerk, maar we kijken ook op regelmatige basis naar onze caseload. Wat speelt er, wat zijn knelpunten en hoe kunnen we dat in gezamenlijkheid oplossen? De weekstart is een moment waarin we dat soort zaken bespreken en de verbinding zoeken.”

Business partner

Eerder vertelde Wilke dat het werken met BI Tooling een groter onderdeel gaat vormen in zijn team. Hij legt uit waarom en wat daarnaast uitdagingen zijn binnen het team. “We werken nu nog veel met Excel. Daar komen fraaie grafieken uit. Het oogt mooi, maar dit is nog behoorlijk arbeidsintensief. Dat proces gaan we automatiseren, hierdoor kost het minder tijd om cijfers te produceren en kunnen we meer tijd besteden aan het interpreteren ervan. We verwachten met deze ontwikkeling onze rol als business partner nog beter te kunnen vervullen, waarin je de budgethouders ondersteunt en adviseert met betrekking tot de bedrijfsvoering en eventuele bijsturing daarop.”

Zorg verkoop

Naast het project rondom BI Tooling en dashboarding heb je een coördinerende rol ten aanzien van het zorgverkoopproces dat jaarlijks plaatsvindt. “In dit proces heb je als business controller een taak als het gaat om het beoordelen van de financiële impact en de risico’s, maar onderhoud je ook de contacten met de financiers. Tot slot heb je als business controller een coördinerende functie, waarin je de planning van het zorgverkoopproces bewaakt en je de verschillende gremia organiseert die een rol hebben in de zorgverkoop binnen Oosterlengte.”

Brede functie

Naast bovengenoemde werkzaamheden werk je als business controller mee aan het opstellen van begrotingen, prognoses, het uitwerken van business cases en het inhoudelijk doorontwikkelen van sturingsinformatie. Wilke: “Wat de ontwikkeling van sturingsinformatie betreft uit dat zich in het verder vertalen van strategie naar meetbare doelstellingen. Op welke aspecten en wanneer moeten we sturen om onze doelstellingen te realiseren? Een voorbeeld daarvan is het ontwerpen van een hulpmiddel waardoor we beter kunnen sturen op onze personele inzet in relatie tot onze zorgopbrengsten. Het ontwerpen van dit soort hulpmiddelen helpt ons om zaken inzichtelijk te maken en daarop te anticiperen.”

“Elkaar horen, zien en waarderen. Dat willen we echt.”

Open en transparante cultuur

Wilke zoomt vervolgens in op de cultuur binnen Oosterlengte en op wat voor type collega goed in het team Business Control zou passen om het verschil te maken. In de vacaturetekst staat dat je bonuspunten scoort met een prachtig dialect. “Dat moet je met een knipoog nemen”, zegt Wilke, “waar we eigenlijk mee bedoelen dat je de taal van de regio moet spreken. We willen een open en laagdrempelige organisatie zijn, met korte lijnen. Er is een duidelijke organisatiestructuur, maar je voelt geen hiërarchie. Hierin moet je op alle niveaus snel en gemakkelijk kunnen schakelen. Goed luisteren en aansluiten bij je gesprekspartner, zodat je begrijpt wat iemand zegt en waar degene tegenaan loopt. Echt nieuwsgierig zijn en willen doorgronden welke optimalisaties bijdragen aan de doelstellingen van Oosterlengte.”

Gezamenlijke drive

Om als business controller zo goed mogelijk te functioneren, speelt persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling een rol. “Iemand moet zich willen ontwikkelen, wat onder andere kan door het volgen van een webinar, seminar of netwerkbijeenkomst. Geïnteresseerd zijn, kennis en inspiratie opdoen, en daar opvolging aan geven door je ideeën te delen. Dat helpt ons vooruit.” Wilke noemt daarbij dat het bespreekbaar maken van zaken belangrijk is. “Je kennis en kunde toepassen en plannen delen, zodat we elkaar kunnen helpen en inspireren. Binnen het team stimuleren en ondersteunen we elkaar daarin. De business controllers hebben een scheiding in specialismen en zijn eigenaar van hun eigen aandachtsgebieden, maar we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van ons primaire zorgproces en het realiseren van onze missie. Dat doen we door in een prettige setting mooie dingen te doen en te bouwen. Vanuit een gezamenlijke drive, waarbij je altijd bij een ander terechtkan”, aldus Wilke afrondend.

Ben jij de Business Controller die we zoeken? Klik hier voor de vacature.

Interesse?

Neem contact op met Kim Wierenga

Lees verder